Timmer -Vår passion.
Sedan länge har jag både som yrkesman och som fritidsintresse haft stor passion för just timmer. Detta har avspeglat sig i att jag både sökt mig norrut ibland och även tillbringat längre perioder i Norge där just bl a timmerstugor har lite högre status än här lite söder ut. Vi har full kompetens att bygga och även tillverka timmerstugor på beställning i nästa alla dess former. Vi åtar oss även att montera ner redan befintliga stugor för att sedan återuppföra dom på annat håll.
Vill ni ha hjälp med att montera eller hjälp med tillverkning så vänd er med fullt förtoende till oss.
Bilder på projekt kommer här inom kort.